สายคล้องกระเป๋ายางหยอด แบบหัวตัวที ( เกี่ยวกัน)

HOT 11  สายคล้องกระเป๋ายางหยอด แบบหัวตัวที (เกี่ยวกัน )

                 ความยาว 19.7 ซม.  กว้าง 1 ซม.

                 ความยาวเมื่อเกี่ยวกันแล้ว 17 ซม.

         *****สามารถพิมข้อความเพิ่มที่สายได้ *****